Smetožerka 2 - ZMAGA!

Smetožerka 2 - ZMAGA!

Letošnja ekološka akcija Smetožerka se je izvadla na območju, nam znanem že iz lanskega šolskega leta. Navkljub vsem naporom, ki jih je vložila prejšnja Smetožerka, nam ni uspelo v popolnosti izničiti smeti. Še več kot to, nekatere so se v tem času pojavile na novo na do sedaj očiščenih lokacijah. Tako nedopustno ravnanje je poklicalo človeka po novi iniciativi.

Na letošnji Smetožerki smo izvedli tudi orientacijski MTB trail oziroma lepo po naše – orientacijo z gorskimi kolesi.

Po opravljeni akciji je celotno območje deponije napadla še mehanizacija in znano odlagališče spremenilo v očiščen odprt teren, v katerem do sedaj ni opaziti večje količine odpadkov.