Matematika
Shadow
Slider

Kalkulator odvodov in integralov

 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Kombinatorika in osnovnošolska aritmetika

Cilj: z največ štirimi osnovnimi računskimi operacijami in z vsemi danimi števili sestaviti račun in določiti dano število. 

Logika - naloge za pripravo

© 2019 MM