Matematika
Shadow
Slider

Kalkulator odvodov in integralov

 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Kriptaritmi

Kriptaritem oz. črkovna enačba je vrsta matematičnih ugank, kjer se v matematičnih izrazih (npr.: seštevanje) za črkami ali pa kakšnimi drugimi simboli skrivajo števke.

Vsako števko predstavlja en znak. Torej različni znaki pomenijo različne števke. Črke lahko sestavljajo besede s pomenom ali pa brez. Kriptaritem rešimo tako, da znake nadomestimo s števkami od 0 do 9 tako, da bo izraz pravilen. Rešitev je lahko ena ali pa več (vir).

Najbolj znan kriptaritem, prvič objavljen leta 1924, je SEND + MORE = MONEY

Opis rešitev.

Poskusite najti rešitve naslednjih kriptaritmov. Nakateri imajo več rešitev.

Primer:

sendmoremoneysendmoremoneyR

 

REŠITVE NALOG LAHKO POSREDUJETE V OBLIKI KOMENTARJEV. PO OBELAVI BODO OBJAVLJENE, ČE TAKO ŽELITE.
Z računalnikom lahko tudi sami izdelate kriptaritem tukaj.

Logika - naloge za pripravo

© 2019 MM