Dejavnosti in aktivnosti v Taboru preživetja

Natisni

Spodaj na kratko predstavljamo osnovne značilnosti tabora...

Za koga?

 

Tabor je namenjen dijakom Gimnazije Krško in štiriletnih programov Srednje poklicne in strokovne šole Krško. 

Kje?

V naravi na lokacijah, ki niso urbane in kjer se lahko pustolovec začetnik znajde do te mere, da preživi. 

Kako?

Bivanje in aktivnosti na prostem, spanje v šotorih.

Prehrana?

Naučili smo se, da je najenostavnejše, da poskrbimo sami zase, zato si kuhamo vsak dan do tri obroke dnevno.

Cena?

Do letos največ 70€ na posameznika za pet dni, v katero je vštet prevoz, namestitev v taboru in hrana!!!

Zbiranje donatorskih sredstev?

Določen delež prispevajo organizicije iz regije, ki prepoznajo pomen izobraževanja v smeri trajnostnega razvoja kot pomemben dejavnih v vzgojno-izobraževalnem procesu, nekaj sredstev dobimo iz javnih razpisov.

Strokovna predavanja in delavnice?

Program izvajamo učitelji, ki poučujemo na šoli, tako da praviloma ne plačujemo zunanjih izvajalcev, kar prispeva k cenovni dostopnosti tabora za vsak žep. Določene vsebine, vezane na prostor, v katerem taborimo, nam kot gosti pojasnijo zunanji strokovni delavci. V ta namen gostimo vidne znanstvenike, raziskovalce in aktiviste na področju ekologije in ohranjanja naravnega habitata.

Pomen aktivnosti

V osnovi gre za načrtovan in prisiljen beg mladostnika od moderne tehnologije, ki je v okviru obveznih izbirnih vsebin umeščen v LDN  ter druženje s sošolci. Je tudi poskus osebne rasti posameznikov, ki še niso nikoli ali pa zelo poredko sami preživeli noč na prostem ter sami skrbeli zase.  

Viri in strokovna literatura

Zelo poučen in pregledno napisan je skavtski priročnik, v katerem se najdejo veščine, potrebne za uživanje za bivanje z naravo.