noga2

Spletni naslov, kjer lahko dijaki najdejo rešene naloge iz matematike s postopki reševanj in ustrezno razlago. Popoln dostop do baze nalog ima dijak s plačilom ustrezne pristojbine v šolskem letu, ki je nižja v primeru skupne prijave preko šole. 

Spletni naslov, kjer lahko dijaki poslušajo interaktivno razlago matematike...

Kalkulator odvodov in integralov

 

Ruska matematična rekreacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Moji strokovni članki

 Matematično teorijo imaš lahko popolno šele tedaj, ko jo napraviš tako razumljivo, da si upaš njeno vsebino pojasniti prvemu mimoidočemu...

Matematični problem mora biti dovolj težak, da nas privlači, in ne čisto nedostopen, da niso naši napori brezupni.Služiti mora kot smerokaz na za zapletenih poteh, ki vodijo k skritim resnicam, in nas nato nagraditi z veseljem ob najdeni rešitvi (D. Hilbert)

Dirichlet - biografija

Dirichletov izrek o zaporedjih v aritmetičnih zaporedjih

Fermatova števila

O Fibonaccijevem nasledniku

Matematična biologija

Poligonska števila

Vsote potenc

Pitagorejci

Trigonometrične neenakosti

Netranzitivnost pri metanju kock

Netranzitivnost pri metanju kock

Jensenova neenakost

Slovenski matematiki - Jurij Vega

Jurij Vega

Slovenski matematiki - Franc Močnik

Franc Močnik 

 

© 2015 MM