noga2

Spletni naslov, kjer lahko dijaki najdejo rešene naloge iz matematike s postopki reševanj in ustrezno razlago. Popoln dostop do baze nalog ima dijak s plačilom ustrezne pristojbine v šolskem letu, ki je nižja v primeru skupne prijave preko šole. 

Spletni naslov, kjer lahko dijaki poslušajo interaktivno razlago matematike...

Kalkulator odvodov in integralov

 

Ruska matematična rekreacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Kombinatorika in osnovnošolska aritmetika

Cilj: z največ štirimi osnovnimi računskimi operacijami in z vsemi danimi števili sestaviti račun in določiti dano število. 

#1..#10


#11..#20


#21..#30


#31..#40


#41..#50


 

#51..#60


#61..#70

#71..#80


#81..#90


#91..#100


#101..#110


#111..#120


#121..#130

#131..#141


 

Rešitve

Nekaj možnih rešitev problemov...

© 2015 MM