noga2

Spletni naslov, kjer lahko dijaki najdejo rešene naloge iz matematike s postopki reševanj in ustrezno razlago. Popoln dostop do baze nalog ima dijak s plačilom ustrezne pristojbine v šolskem letu, ki je nižja v primeru skupne prijave preko šole. 

Spletni naslov, kjer lahko dijaki poslušajo interaktivno razlago matematike...

Kalkulator odvodov in integralov

 

Ruska matematična rekreacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

Nekatere zbirke v tujih jezikih

Nekatere zbirke nalog oziroma literatura s področja šolske in rekreativne matematike so oziroma je tudi prosto dostopna. Nekaj povezav, ki jih lahko učitelj uporabi tudi kot učno gradivo pri pouku, je spodaj.

© 2015 MM