Matematika
Shadow
Slider

Kalkulator odvodov in integralov

 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

SYmbolab

Symbolab je pravi matematični laboratorij, ki rešuje matematične naloge z zapisanim postopkom.  Dobro orodje za učenje matematike, kjer se ne preverja le rešitev, temveč tudi pot, po kateri se pride do končnega rezultata. 

Vsebinsko pokriva težavnost vse srednješolske matematike, primerna pa je tudi za študente. 

 

Logika - naloge za pripravo

© 2019 MM