header2

Spletni naslov, kjer lahko dijaki najdejo rešene naloge iz matematike s postopki reševanj in ustrezno razlago. Popoln dostop do baze nalog ima dijak s plačilom ustrezne pristojbine v šolskem letu, ki je nižja v primeru skupne prijave preko šole. 

Gradiva S2A

Gradiva R2A

Gradiva G1A

Gradiva ES2PTI

Učni načrti

Spletni naslov, kjer lahko dijaki poslušajo interaktivno razlago matematike...

© 2019 MM