Skoči na vsebino

MATEMATIKA

Testi, naloge in druga gradiva

TESTI LETOS

Seznam testov, ki so jih dijaki letos in  v zadnjih nekaj letih pisali za preverjanje ali za pisno ocenjevanje znanja.

NALOGE

Naloge po vsebinskih sklopih, ki so sproti nastajale za pripravo in  utrjevanje znanja pri pouku v gimnazijskem in srednjem tehniškem izobraževanju.

LOGIKA in RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Seznam gradiv in prosto dostopnih nalog s tekmovanj iz logike in razvedrilne matematike

Osnovno o izjavah in kvantifikatorjih