Smetožerka 3

Smetožerka 3

Črne lokacije odlagališč kosovnih odpadkov na področju Vrbine (2005, 2016), kjer so krški gimnazijci v prejšnjih letih izvajali Smetožerko, so se dokončno sanirale, podjetje Kostak jih je post festum še dodatno očistilo. Letos nas je pričakal nov izziv v okolici hipodroma Brege.

Z znanim sistemom veni - vidi - vici smo opravili z več kot 10 kubičnimi metri odpadkov v dobrih dveh urah ter poplačali ekološki dolg materi naravi v okviru obveznih izbirnih vsebin. Sam ekološki aktivizem je služil tudi kot predpriprava na naš ekološki tabor, ki ga izvajamo tradicionalno junija v zadnjem tednu šolskega leta.